Prosjekt

Slett/arkiver prosjekt/delprosjekt

  • Sletting av Prosjekter og delprosjekter gjøres ved å åpne prosjektet via menyen Administrer - Prosjekter og trykke "Slett".
  • Hvis det er utført handlinger på prosjekt/delprosjekt kan dette ikke slettes.

 

 

Arkivering av prosjekt

Et hovedprosjekt eller delprosjekt kan arkiveres uavhengig av hverandre. I prosjektlisten er det en egen knapp for arkivering.

Ved å merke den eller de prosjektene som skal arkiveres for så å trykke på Arkiv-knappen, så vil prosjektene arkiveres og så legges under Arkiv.

 

mceclip0.png

 

I Arkivet vil hovedprosjektene vises og delprosjektene vil være knyttet til ved tall bak hovedprosjektet.  Da ser en hvor mange delprosjekt som er arkivert og kan da trykke på tallet for å komme til liste som vise disse.

 

mceclip1.png

 

mceclip2.png

Alle arkiverte prosjekter får et ikon og tekst som viser at disse er arkivert. Det er mulig å hente frem arkiverte prosjekter også fra prosjektliste og delprosjektliste

 

Prosjekter som er arkivert og ligger i arkivet kan også gjenopprettes fra arkivet hvis det skulle være skjedd en feil ved arkiveringen. Egen knapp for dette finnes øverst i arkivet.

 

mceclip3.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse