Prosjekt

Slett/arkiver prosjekt/delprosjekt

  • Sletting av Prosjekter og delprosjekter gjøres ved å åpne prosjektet via menyen Administrer - Prosjekter og trykke "Slett".

 

 

  • Hvis det er utført handlinger på prosjektet/delprosjektet kan det ikke slettes. Prosjektet kan da eventuelt arkiveres. Merk at det ikke er mulig å arkivere et delprosjekt - dette kan kun utføres på hovedprosjekt eller frittstående prosjekt. Status på prosjekt/delprosjekt kan eventuelt settes til "på vent".

 

  • Prosjektet lagres da under tilhørende meny:

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse