Prosjekt

Slett/arkiver prosjekt/delprosjekt

  • Sletting av Prosjekter og delprosjekter gjøres ved å åpne prosjektet via menyen Administrer - Prosjekter og trykke "Slett".
  • Hvis det er utført handlinger på prosjekt/delprosjekt kan dette ikke slettes.

 

 

Arkivering av prosjekt

Et hovedprosjekt eller delprosjekt kan arkiveres uavhengig av hverandre. I prosjektlisten er det en egen knapp for arkivering.

Ved å merke den eller de prosjektene som skal arkiveres for så å trykke på Arkiv-knappen, så vil prosjektene arkiveres og så legges under Arkiv.

 

mceclip0.png

 

I Arkivet vil et delprosjekt som er arkivert ha hovedprosjektet knyttet til seg, selv om det er aktivt. Dette for å kunne se tilknytningen delprosjektet har opp mot hovedprosjekt. Visuelt vil dette vises ved at hovedprosjektet er låst og status viser at det fortsatt pågår. 

mceclip1.png

Det ligger også egen informasjon om dette i spørsmålstegnet ved hovedprosjektet. Ved å sette musepekeren over spørsmålstegnet vil det komme frem mer informasjon.

 

mceclip2.png

 

Prosjekter som er arkivert og ligger i arkivet kan også reaktiveres hvis det skulle være skjedd en feil ved arkiveringen. Egen knapp for dette finnes øverst i arkivet.

 

mceclip3.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse