Generelt

Globale funksjonsknapper

Øverst til høyre i skjermbildet ligger et rekke globale funksjonsknapper som fungerer på tvers av alle klienter en bruker har tilgang til.

 

Varslingssenter

Globale_funksjonsknapper_varslingssenter.png

I varslingssenteret legges det ut varslinger som vanligvis krever en brukers oppmerksomhet, ekempelvis at noe har feilet. Les mer om oppsett for varslinger her. Eksempler på varsler som kan forekomme er:

 • OCR som feiler
 • Bank har avvist betalinger
 • Innlesning av bilag feiler
 • Hvis e-post sendes til ugyldig adresse
 • Utgående EHF som feiler/havner i kø
 • Feil ved generering av repeterende faktura
 • Åpning av lukket periode

Klikk på knappen for å se hvilke klienter det er varslet på og hva varslet gjelder. 

Bilagsgodkjenning

Globale_funksjonsknapper_bilagsgodkjenning.png

Viser faktura eller andre bilag som venter på å bli godkjent av bruker. Klikk på knappen for å se hvilke klienter det ligger bilag til godkjenning på. Klikk på link til selve bilaget for å komme direkte inn i godkjenningsbildet på gjeldende bilag og klient. 

MIne oppgaver (Fristliste)

 Globale_funksjonsknapper_fristliste.png

Klikk på knapp for å vise alle oppgaver som er tildelt bruker. Viser også oversikt over hvilke oppgaver brukeren har tildelt andre. Klikk på Go-knapp for å bli tatt til området der oppgaven skal fullføres hvis kobling er opprettet.

Chat

Globale_funksjonsknapper_chat.png 

Klikk på knappen for å sende melding til annen bruker. Tilgjengelige brukere å chatte med, er de som har tilgang til de klienter brukeren selv har tilgang til. Søk etter tilgjengelige brukere i søk-feltet.   

Timeregistrering

Globale_funksjonsknapper_timeregistrering.png 

Klikk på knappen for å registrere timer. Vær oppmerksom på at timene registreres på den klient som er oppgitt som arbeidsgiver under i brukerprofilen (se nedefor). Les mer om dette her.

Brukerprofil 

Globale_funksjonsknapper_brukerprofil.png 

Klikk på knappen for å vise brukerens brukerprofil.

Her kan følgende gjøres:

 • Redigere brukernavn ved å klikke på pennen til høyre
 • Last opp bilde ved å klikke på fotorammen
 • Legge inn/redigere arbeidsgiver ved å klikke på pennen til høyre for «Firma»
 • Legge inn/redigere stillingstittel ved å klikke på pennen til høyre for «Tittel»
 • Legge inn/redigere telefonnummer ved å klikke på pennen til høyre for «Telefon»
 • Endre brukerens systemspråk ved å klikke på pennen til høyre for «Språk»
 • Klikk på knappen «Bekreft brukeridentitet» for å bekrefte bruker med BankID. En bruker må være bekreftet for å kunne godkjenne betalinger på en klient. En bekreftet bruker vil få et blått merke på profilen når identiteten er bekreftet.

Globale_funksjonsknapper_brukerprofil_bekreftet_bruker.png

 • Klikk på «Tofaktorautentisering» for å sette dette opp på brukeren
 • Klikk på knappen «Bytt passord» for å bytte passord ved innlogging
 • Klikk på knappen «Bytt e-post» hvis brukeren har byttet e-postadresse.
  • Merk: Ved endring av e-postadresse er det viktig at denne endres i Go før postkasse til gammel e-postadresse blir utilgjengelig.
 • Klikk på knappen «Andre innstillinger» for å:
  • angi om Office Online skal benyttes for å redigere et Office-dokument i Go
  • angi om varslinger per e-post skal sendes til brukeren når bilag ligger til godkjenning
 • Klikk på knappen «Logg av» for å logge ut av PowerOffice Go

Globale_funksjonsknapper_brukerprofil_oversikt.png 

Søkefeltet

Søkefeltet kan brukes til rask og enkel navigering i Go, samt søk i vårt hjelpesenter.

Det er mulig å søke opp fakturanummer og kontakter, og søkefunksjonaliteten blir oppgradert fortløpende.

Snarvei inn til søkefeltet er CTRL + Shift + F

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse