Generelt om PowerOffice

Globale funksjonsknapper

Øverst til høyre i skjermbildet ligger et rekke globale funksjonsknapper som fungerer på tvers av alle klienter en bruker har tilgang til.

 

Varslingssenter

Globale_funksjonsknapper_varslingssenter.png

I varslingssenteret legges det ut varslinger som vanligvis krever en brukers oppmerksomhet, ekempelvis at noe har feilet. Les mer om oppsett for varslinger her. Eksempler på varsler som kan forekomme er:

 • OCR som feiler
 • Bank har avvist betalinger
 • Innlesning av bilag feiler
 • Hvis e-post sendes til ugyldig adresse
 • Utgående EHF som feiler/havner i kø
 • Feil ved generering av repeterende faktura
 • Åpning av lukket periode

Klikk på knappen for å se hvilke klienter det er varslet på og hva varslet gjelder. 

Bilagsgodkjenning

Globale_funksjonsknapper_bilagsgodkjenning.png

Viser faktura eller andre bilag som venter på å bli godkjent av bruker. Klikk på knappen for å se hvilke klienter det ligger bilag til godkjenning på. Klikk på link til selve bilaget for å komme direkte inn i godkjenningsbildet på gjeldende bilag og klient. 

MIne oppgaver (Fristliste)

 Globale_funksjonsknapper_fristliste.png

Klikk på knapp for å vise alle oppgaver som er tildelt bruker. Viser også oversikt over hvilke oppgaver brukeren har tildelt andre. Klikk på Go-knapp for å bli tatt til området der oppgaven skal fullføres hvis kobling er opprettet.

Chat

Globale_funksjonsknapper_chat.png 

Klikk på knappen for å sende melding til annen bruker. Tilgjengelige brukere å chatte med, er de som har tilgang til de klienter brukeren selv har tilgang til. Søk etter tilgjengelige brukere i søk-feltet.   

Timeregistrering

Globale_funksjonsknapper_timeregistrering.png 

Klikk på knappen for å registrere timer. Vær oppmerksom på at timene registreres på den klient som er oppgitt som arbeidsgiver under i brukerprofilen (se nedefor). Les mer om dette her.

Brukerprofil 

Globale_funksjonsknapper_brukerprofil.png 

Klikk på knappen oppe i høyre hjørne som har et "strekfigur symbol" for å vise brukerens brukerprofil. Denne knappen er tilgjengelig hvor som helst i systemet.

 

Her kan du gjøre flere handlinger:

 

Hvordan redigere mitt brukernavn?

Redigere brukernavn ved å klikke på pennen til høyre for ditt brukernavn, inne på brukerprofilen.

 

Hvordan laste opp et bilde av min bruker?

Last opp bilde ved å klikke på fotorammen på din brukerprofil.

 

Hvordan redigere firma som du jobber for på din brukerprofil?

Legge inn/redigere arbeidsgiver ved å klikke på pennen til høyre for «Firma» på din brukerprofil.

 

Hvordan redigerer jeg min stillingstittel på min brukerprofil?

Legge inn/redigere stillingstittel ved å klikke på pennen til høyre for «Tittel»

 

Hvordan redigerer jeg mitt telefonnummer på min brukerprofil i systemet?

Legge inn/redigere telefonnummer ved å klikke på pennen til høyre for «Telefon» på din brukerprofil.

 

Hvordan kan jeg endre systemspråket i Poweroffice (web/nettleser)?

Endre brukerens systemspråk ved å klikke på pennen til høyre for «Språk» på din brukerprofil. Tilgjengelige systemspråk er: Norsk (bokmål), Norsk (Nynorsk), Engelsk, Dansk og Svensk.

Merk: språket i appen styres av språket på telefonen.

 

Hvordan kan jeg verifisere min identitet i systemet?

Klikk på knappen «Verifiser identitet» for å bekrefte bruker med BankID. En bruker må være verifisert for å kunne godkjenne betalinger på en klient. En verifisert bruker vil få et blått merke på profilen når identiteten er bekreftet.

Globale_funksjonsknapper_brukerprofil_bekreftet_bruker.png

Hvordan setter jeg opp tofaktorautentisering i systemet?

Klikk på «Tofaktorautentisering» for å sette dette opp på brukeren

 

Hvordan bytter jeg passord i systemet når jeg allerede er innlogget?

Klikk på knappen «Bytt passord»  på din brukerprofil oppe til høyre for å bytte passord.

 

Hvordan kan jeg bytte min e-post til bruk for innlogging?

Klikk på knappen «Bytt e-post» på din brukerprofil dersom du ønsker å bytte e-post for innlogging. Merk: Det kan kun endres til en e-postadresse som ikke allerede er i bruk på en annen bruker i Go.

 

Hva kan jeg gjøre under "andre innstillinger" i min brukerprofil?

Klikk på knappen «Andre innstillinger» for å:

  • angi om Office Online skal benyttes for å redigere et Office-dokument i Go
  • angi om varslinger per e-post skal sendes til brukeren når bilag ligger til godkjenning

 

Søkefeltet

Søkefeltet kan brukes til rask og enkel navigering i Go, samt søk i vårt hjelpesenter.

Det er mulig å søke opp fakturanummer og kontakter, og søkefunksjonaliteten blir oppgradert fortløpende.

Snarvei inn til søkefeltet er CTRL + Shift + F

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse