Generelt om PowerOffice

Klientmeny (velg foretak)

Klientvelgeren ligger alltid øverst i bildet i Poweroffice Go, ved siden av menyknappen. Her vil det alltid stå hvilken klient som er aktiv.

mceclip0.png

 

Under nedtrekkslisten vil du kunne se alle dine tilgjengelige klienter. Søk blant klientene i søkefeltet. Ikke aktive klienter hentes enkelt frem ved å merke av i ruten "Inkluder inaktive". 

mceclip0.png

 

I dette bildet finner du funksjonen "Legg til ny klient", som oppretter helt nye klienter i Go. Må ikke forveksles med opprettelse av kontakter.

Til høyre for klientnavnet er det mulig å se en oversikt over nye bilag, forfalte fakturaer, inkassoutkast og betalinger som venter på autorisering.

Vær oppmerksom på at noen av de nevnte oversiktene kun vises hvis man har aktivert enkelte funksjoner, eller har tilstrekkelig rolletilgang. Trykk på linkene for å gå direkte til en listevisning over aktuelle poster.

Får man en feilmelding ved trykk på en link, kan det hende man ikke har tilstrekkelig tilgang til å se området som linken fører til. Ta i så fall kontakt med abonnementsadministrator for å få hjelp til å utvide tilganger.

Helt til høyre i listen over klienter fins muligheten for å merke dine "favoritt-klienter". For brukere med veldig mange klienter vil dette være nyttig. De stjernemerkede favorittklientene vil alltid ligge øverst i klientlista. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse