Regnskap

Arkiver kontakt /Reaktiver kontakt

Det er ikke mulig å slette en kontakt som har vært i bruk. Hvis kontakten ikke skal være aktiv mer, så kan den arkiveres. Dette gjøres i menyen Administrer -> Kontakter. Marker kontakten og trykk "Arkiver". 

 

Kontakten reaktiveres via Arkiv -> Reaktiver.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse