Regnskap

Slett kontaktgruppe

Kontaktgrupper kan slettes på en enkel måte via menyen Administrer -Kontakter. Søk frem kontaktgruppen. Trykk "Rediger gruppe" og trykk "Slett" og "Ok".

Hvis kontaktgruppen er tatt i bruk, kan den ikke slettes.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse