Regnskap

Avdelinger

Legg til avdeling
Avdelinger opprettes via Meny > Innstillinger > Firmainnstillinger > Avdelinger. Mer informasjon finnes her.

 

Rediger avdeling
Redigering av avdeling gjøres ved å trykke på ønsket avdeling og gjøre ønsket endring.

 

Slett avdeling
Sletting av avdeling gjøres ved å markere ønsket avdeling og trykke "Slett". Det er ikke mulig å slette avdelinger som har vært i bruk. Alternativet blir å fjerne hake for "Aktiv".

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse