Regnskap

Betalingsbetingelser

Legg til betalingsbetingelse
Betalingsbetingelse opprettes via Meny > Innstillinger > Salg > Betalingsbetingelser. Mer informasjon finnes her. Sett prikk for standard betingelse dvs den som er mest bruk. Avvikende betingelse registreres via Meny > Kontakter > Kunder > Salg.

 

Rediger betalingsbetingelser
Redigering av betalingsbetingelse gjøres ved å trykke på navnet på betalingsbetingelsen og gjøre endring i menyen "Rediger en betalingbetingelse". 

Slett betalingsbetingelse
En betalingsbetingelse kan slettes ved å trykke på knappen "Slett". Det er ikke mulig å slette en betalingsbetingelse som er i bruk eller som er satt som standard.


 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse