Regnskap

Fakturainnstillinger

Innstillinger som gjelder utgående fakturering gjøres via Meny >Innstillinger > Salg > Fakturainnstillinger.

Sett neste dokumentnummer
Via fane Generelt settes neste dokumentnummer. Hvis det er fast selger, velges det her. Selger kan overstyres i kundekortet. 

Fakturainnstillinger_generelt.png

Faktura lev. måte

I standard leveringsmåte fins 3 alternativer å velge mellom; EHF, e-post eller utskrft. Denne settes automatisk på kundekort ved opprettelse av kunde, men kan overstyres.

E-postadresse angitt på "Faktura kopi til e-post" vil sende kopi av alle genererte utgående fakturaer til denne e-postadressen.

Settes hake for "Send eFaktura til privatpersoner", vil faktura leveringsmåte eFaktura aktiveres på klienten (funksjonaliteten er skrivende stund under pilot-testing). Merk:Funksjonaliteten gir en merkostnad per sendte eFaktura.

Settes hake for "Send Avtalegiro til privatpersoner", vil faktura leveringsmåte Avtalegiro aktiveres på klienten. Les mer om Avtalegiro her.

Fakturainnstillinger_faktura_lev.m_te.png

Fakturaavrunding
Faktura kan avrundes til nærmeste 50 øre eller 1 krone.

Fakturagebyr

Her settes beløpet for ønsket fakturagebyr.

KID

Kid kan bestå av kundenr og fakturanr eller bare en av delene. Hvis KID skal bestå kun av fakturanr, så slettes flettekoden for kundenr. Det er da ikke nødvendig å slette antallet i kundenummerfeltet.

I vårt eksempel nedenfor har vi angitt at vår KID består av [kundenr] + [fakturanr]. Vi har angitt at kundenr skal bestå av 5 siffer, og fakturanr av 5 siffer. I tillegg kommer alltid et kontrollsiffer til slutt. Dermed blir KID i eksemplet 11 siffer (5+5+1).

Om vårt faktiske fakturanr eller kundenr er kortere enn 5 siffer, legger Go til en eller flere 0 først slik at det tilsammen blir 5 siffer. Om det faktiske faktura eller kundnr er lengre enn 5 siffer, vil Go benytte kun de 5 siste sifrene. 

Repeterende faktura

I denne menyen gjøres et valg om perioden skal vises på fakturaen.


Standard salgskonto
Hvis det ikke velges salgskonto ved opprettelse av nye produkter, så hentes salgskontoene fra denne menyen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse