Regnskap

Kontoplan

Importer kontoplan
Kontoplan importeres via Klientveilederen eller via Standardimport.

 

Legg til konto
Konto legges til via Innstillinger -> Kontoplan. 

Rediger konto
Kontoer endres ved å trykke på ønsket konto. 

Slett konto
Kontoer kan slettes ved å markere ønsket konto og trykke "Slett". Det er ikke mulig å slette kontoer som har vært i bruk. I slike tilfeller må kontoen sette ikke aktiv. 

Les mer om kontoplan her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse