Regnskap

Kontoplan

Importer kontoplan
Kontoplan importeres via Klientveilederen eller via Standardimport.

Legg til konto
Konto legges til via Meny > Innstillinger > Kontoplan.

Innstillinger_kontoplan_legg_til_konto.png

Rediger konto
Kontoer endres ved å trykke på ønsket konto.

Innstillinger_kontoplan_rediger_konto.png

Slett konto
Kontoer kan slettes ved å markere ønsket konto og trykke "Slett". Det er ikke mulig å slette kontoer som har vært i bruk. I slike tilfeller må kontoen sette ikke aktiv.

Innstillinger_kontoplan_slett_konto.png Les mer om kontoplan her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse