Regnskap

Låsedato

Låsedato definerer per hvilken dato regnskapet er låst. Ingen brukere kan redigere regnskapet på låsedato eller tidligere datoer.

Låsedato finner du under:

Meny > Innstillinger > Låsedato

Ved innsending av mva-melding vil systemet automatisk låse per denne regnskapsperiode.

Ref NBS 1, kap 8.1

Bokføringspliktige som oppbevarer bokførte opplysninger elektronisk som grunnlag for
utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, skal lukke
regnskapsperiodene.

NB: Klienter som ikke sender inn mva-melding, må manuelt låse regnskapet ved periodeslutt, for ivareta krav om elektronisk oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering. Hvis dette ikke er ivaretatt, må pliktige spesifikasjoner skrives ut ved periodeslutt.

Hver gang låsedato endres, loggføres dette under låsedatoens "Historikk" med tidsstempel og hvem som utførte handlingen. Bruker som endrer låsedato må også angi årsak til endringen som også loggføres i historikken. I tillegg går det ut varsel når en tidligere låst periode åpnes manuelt (låsedato settes tilbake i tid). Dette sikrer at kravene for elektronisk oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering er ivaretatt.

Informasjon om funksjonen "Endre Låsedato" finner du her. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse