Regnskap

Mva-koder

Register for mva-koder finnes under Meny > Innstillinger > Mva-koder.

Go er satt opp med samme mva-koder og tilhørende beregningsmåter som SAF-T standarden.

Mer informasjon om bruk av mva-koder i Go finnes her.

For virksomheter som opererer med forholdsmessig fradrag for mva, kan egendefinerte mva-koder opprettes for postering med korrekt mva-beregning uten å splitte kostnaden i to føringer (fradragsberettiget/ikke fradragsberettiget).

Egendefinerte mva-koder

Legg til egendefinert mva-kode

Egendefinerte mva-koder vil ha en C foran kodebetegnelsen. Les her om opprettelse av egendefinerte mva-koder.

Rediger egendefinert mva-kode
Egendefinerte mva-koder kan redigeres ved å trykke på navnet på koden. 

Det er mulig å redigere:

  • Navn
  • Aktiv/ikke aktiv
  • Beskrivelse

Mva-koden kan beregne mva med ny prosentsats for forholdsmessig fradrag for føringer med posteringsdato fra en gitt dato. Dette står forklart her i avsnitt "Justering av prosentsats for forholdsmessig fradrag".

Det er også mulig å slette eller redigere prosentsatsen for et opprettet forholdsmessig fradrag så lenge det ikke er gjort posteringer med mva-koden etter prosentsatsens gyldighetsdato.

Innstillinger_mva-koder_legg_til_egendefinert_slett_prosentsats_for_fradrag.png

Slett egendefinert mva-kode
Det er kun mulig å slette egendefinerte mva-koder som ikke har vært i bruk.

Markér mva-koden og trykk "Slett".

Innstillinger_mva-koder_slett_egendefinert.png

Koder som har vært i bruk må settes inaktiv ved å fjerne haken for "Aktiv".

K-koder

Fra og med 01.01.2023 ble det implementert K-koder (mva kompensasjonskoder) i mva-koderegisteret for kompensasjonsberettigede virksomheter (K-koder fra SAF-T standarden) sammen med de ordinære mva-kodene. K-kodene kan kun benyttes ved bokføring av bilag datert i 2023 og fremover. Kodene kan også benyttes i standardimport og API.

Kodene er implementert for å kunne styre postert mva ved bruk av K-koder til korrekt mva-melding. Inngående kompensasjonsmva vil styres til kompensasjonsmelding, mens eventuell utgående mva (K81-K91) vil gå til ordinær melding (mva-registrerte) eller melding for omvendt avgiftsplikt (ikke mva-registrerte). 

For kompensasjonsberettigede virksomheter anbefales det å deaktivere obligatoriske ordinære mva-koder som ikke skal benyttes i 2023 og senere. Dette med mindre de ordinære mva-kodene skal brukes for annen type virksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse