Mobil

Godkjenn bilag via mobil

Godkjenning av bilag gjøres fra denne fanen. Her listes alle godkjenningsforespørsler under sine respektive klienter. Trykk på klientnavn for å folde vise eller skjule disse. Man kan godkjenne direkte fra denne listen, eller gå inn på hver enkelt forespørsel og se detaljene.

Detaljvisning
Her kan man se selve bilaget, og ved å trykke på det får man op en visning man kan zoome. Trykk en gang til for å få opp en knapp øverst til venstre i skjermbildet for å lukke den zoomede visningen.

Historikk
Dersom det finnes noen kommentarer til bilaget vises disse i toppen av skjermbildet. Disse kan lukkes ved å trykke på et blått x-ikon. Kommentarvisningen vil dukke opp igjen neste gang man går inn på detaljvisningen. Dersom det finnes en historikk, vil man kunne se den ved å trykke på et ikon øverst til høyre i skjermbildet.

Godkjenne
Trykk på teksten Godkjenn nederst til høyre i skjermbildet. En dialog med mulighet for å legge inn en kommentar vil vises. Kommentaren er valgfri. Trykk godkjenn eller avbryt.

Videresende
Man kan videresende godkjenningsforespørselen til noen andre ved å trykke på teksten videresend nederst i sentrum av skjermbildet. Man får da opp en liste over personer som har myndighet til å godkjenne dette bilaget. Velg en person. En ny dialog vises med mulighet for å skrive inn en kommentar og bytte til en annen godkjenner. Kommentar er valgfritt. Trykk videresend eller avbryt.

Avvise
Trykk på teksten avvis nederst til venstre i skjermbildet. En dialog vises der man må skrive en kommentar som forklarer årsaken til avvisningen. Trykk avvis eller avbryt.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse