Mobil

Bytt klient

Dersom du har tilgang til flere klienter, kan du bytte mellom disse ved å gå på følgende meny:Velg Bytt klient

En liste over de klienter brukeren har tilgang til, vil nå dukke opp.
Når du har valgt ny klient, vil appen gjøre en rask omstart for å få hentet ned alle innstillinger tilhørende den valgte klienten.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse