Regnskap

Registerimport

Det kan være hensiktsmessig å importere diverse registre fra gammelt system fremfor manuell opprettelse av disse i Go.

Registrene bør ryddes før import som å fjerne duplikater, inaktive osv.

Vi anbefaler bruk av Excel for å lage importfilene.

Følgende registre kan importeres i Go:

Avdelinger

Kontakter

Produkter

Prosjekter

Aktiviteter

Kontoplan

Anleggsmidler

Importer avdelinger

 - Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Departments]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 - Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter avdelingene.

Importer kontakter

 - Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Contacts]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Kolonnene CustomerNo, SupplierNo eller EmplyeeNo må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

Det anbefales på det sterkeste at leverandører importeres med organisasjonsnummer. Når inngående fakturaer mottas i klienten er det dette Go søker etter blant eksisterende leverandører. Mangler en leverandør organisasjonsnummer, vil ikke Go finne denne og leverandøren blir dermed opprettet på nytt.

For abonnenter av Go Lønn kan det være hensiktsmessig å importere et utvidet ansattregister.

Last ned eksempelfil her. 

 - Importer fil

NB: Før kontaktene importeres må det kontrolleres at reskontro nummerserier er riktig definert. Avstem også kontaktnumre i fil mot kontaktnumre i Go før innlesing (hvis opprettet).

Åpne meny og velg «Import».

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter kontaktene.

Importer produkter

 - Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Products]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Skal en stor mengde produkter importeres anbefaler vi maks 10 000 produktlinjer per importfil.

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 - Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

 Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter produktene.

Importer prosjekter

 - Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Projects]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 - Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter prosjektene.

Importer aktiviteter

 - Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Activities]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 - Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_aktiviteter.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter aktivitetene.

Import_standardimport_aktiviteter_importer_aktiviteter.png

Importer kontoplan

 -  Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [ChartOfAccounts]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Ved import av kontoplan er det ikke tillatt å skrive over mva-kode på eksisterende konto med posteringer der mva-koden er låst til kontoen. Hvis klient opprettes i Go der standard kontoplan fra klientveileder benyttes, låses angitt mva-kode til alle salgskontoer (3000-3999). Er det gjort posteringer mot kontoer med låst mva-kode før denne importen leses inn, må mva-kode samsvare med det som allerede er angitt på konto i kontoplanen. Skal mva-kode erstattes med en annen, må feltet LockVatCode settes til 0 for gjeldende konto for så å låse kontoen i ettertid. 

Anbefaler å ikke importere systemkontoer for mva fra gammelt system (2700-2739) da disse kan avvike fra Go sine systemkontoer for mva. Oppstår da risiko for at kontotekst ikke stemmer med kontoens funksjonalitet i Go.

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 - Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter/redigerer hovedbokskontoene.

Eksisterende kontoplan blir ikke erstattet, men eksisterende kontoer overskrives med informasjon fra importfil.

Importer anleggsmidler

 - Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [FixedAssets]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Vær obs på at avskrivningstid (EconomicLife) skal oppgis i antall måneder. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert). 

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 - Importer fil

Åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

Import_standardimport_anleggsmidler.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter anleggsmidlene.

Import_standardimport_anleggsmidler_importer_anleggsmidler.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse