Faktura

Lag faktura/Lag kreditnota

Fakturainnstillinger må gjøres i forkant av faktureringen.

Meny > Fakturaer

 

I dette bildet utføres all fakturering/kreditering til kunder. En faktura/kreditnota kan ligge i 5 ulike status.

Utkast: Alle påbegynte, ikke fakturerte ordrer lagres her.

Bekreftet: Godkjente faktura lagres her, f.eks. repeterende fakturaer som ikke sendes ut automatisk og manuelle fakturaer som skal bulk faktureres (faktureres ut samtidig).

Repeterende: Det er mulighet for å sende samme faktura med fastsatte mellomrom. Det er valg mellom automatisk utsending eller klargjøre fakturaforslag for utsending (Ordren må da godkjennes for at ordren skal posteres/sendes ut).Les mer om repeterende faktura her.

Ubetalt: Alle fakturerte og utsendte fakturaer lagres automatisk under Ubetalt.

Betalt: Alle fordringer som innbetales flyttes fra oversikten Ubetalt til Betalt.

 

Hvordan lage faktura/kreditnota

Trykk "Ny Ordre" for å lage ny faktura eller kreditnota. For å lage kreditnota settes det minus foran antall.

Legg inn ønsket informasjon i ordrehode.

I kundefeltet kan det søkes både på navn og nummer. Dette forutsetter at kunden er registrert i kontaktregisteret. Mangler ønsket kunde legges den til via "Legg til kunde". Nærmere informasjon om hvordan kontaktregister opprettes finner du via Oppretting av kontakter.

Hvis faktureringen/krediteringen skal knyttes til et prosjekt må prosjektet velges. Det er mulighet for å søke både på prosjektnavn og prosjektnummer. Er ikke prosjektet opprettet, velg "Legg til". Nærmere informasjon hvordan prosjekter opprettes finner du via Oppretting av prosjekter.

 

Hvis faktureringen/krediteringen skal knyttes til en avdeling må dette velges. Det er mulighet for å søke både på avdelingsnavn og avdelingsnummer. Finnes ikke avdelingen, velg "Legg til". Hvordan avdelinger opprettes, les her.
Er selger knyttet til avdeling, vil denne avdelingen automatisk vises.

 

 

Legg inn kontaktperson hos kunde. Ligger ikke rett kontaktperson inne, velg "Legg til" og fyll inn informasjon. Personen vil nå bli lagt til som kontaktperson i kundekortet.

 

Legg inn eventuell referanse.

Legg inn selger. Selger må være registrert som ansatt på klienten for at vedkommende skal kunne søkes frem. Se her hvordan ansatte opprettes, under avsnitt "Opprett ansatt".

Legg inn betalingsbetingelse. Standard valg vil være det som er definert i kundekortet. Er ikke ønsket betalingsbetingelse opprettet må dette defineres først via Betalingsbetingelser.

Velg hvilken valuta fakturaen skal faktureres i. Standard valg vil være det som er definert i kundekortet. Manglende valuta må opprettes via Valuta.

Legg til slutt inn de produktene som skal faktureres. Det er mulighet for å søke på både varenavn og varenummer. Dette forutsetter at det er satt opp et produktregister.Les mer hvordan et produktregister opprettes her. Manglende produkt kan legges til ved registrering av ordrelinje via "Legg til".

 

Nye ordrelinjer legges til via knappen "Legg til rad". 

Via knappen "Legg til delsum" kan det legges inn delsum i fakturaen. Linjen Delsum kan også dras til ønsket posisjon i faktura.

Det er mulighet for å endre rekkefølgen på varelinjene i fakturaen. Stå i kolonnen til venstre på varelinjen som skal flyttes og dra den til ønsket posisjon.

Hvis det er behov for å sende et vedlegg med fakturaen, kan dette legges ved i pdf-format.

Når fakturaen/kreditnotaen er ferdig kan det velges "Forhåndsvisning" for å sjekke om den ser riktig ut. Hvis fakturaen/kreditnotaen er riktig, trykk "Send". Legg da inn fakturadato. Fakturaen/kreditnotaen vil bli sendt til kunde som e-post, ehf eller til utskrift, dvs leveringsmåten som står i kundekortet.

Ved å trykke "Bekreft" kan fakturaen sendes senere. Fakturaen lagres da i oversikten "Bekreft" i stedet for "Ubetalt" og sendes til kunde herfra. Dette benyttes gjerne ved bulkfakturering.

Via Brukere - Roller - Faktura settes tilganger som brukere skal ha ved fakturering.Her kan det gjøres begrensninger slik at den ansatte bare kan lage ordre (bekrefte), men ikke sende fakturaen/kreditnotaen til kunden. Den ansatte får da ikke tilgang til knappen "Send" og må trykke "Bekreft". 

Fakturaen/kreditnotaen må da sendes til kunden via oversikten "Bekreft" av en ansatt som har tilgang til dette.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse