Faktura

Forhåndsvis dokument

Via knappen "Forhåndsvisning" i meny Salg - Fakturaer kan du sjekke fakturaen til merkede kunde før du sender den til kunden. 

Ved gruppefakturering vil "Bedriften AS" stå som kundeinfo i forhåndsvisningen.

Fakturering_forh_ndsvisning.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse