Følg

Roller

 

Meny: | Brukere | Roller |


Legge til ny rolle
Velg | Legg til ny rolle | og definer hva rollens navn skal være. Rollen er nå opprettet og kan redigeres med de tilganger som skal gis.

Rediger rolle
Dersom du ønsker å gjøre endringer i tilgangen på en rolle eller legge til ny rolle, kan dette gjøres under menyen | Roller |

På hvert av menypunktene, kan det velges om rollen skal ha full tilgang, lesetilgang eller ingen tilgang. Du kan også gi tilgang til enkelte deler av hvert menypunkt. Eksempelvis under menypunktet | Rapporter | kan du velge om rollen skal ha tilgang til alle rapporter eller bare enkelte. Dersom du velger å gi redusert tilgang vil menypunktet vise  Egendefinert.

Endre rollenavn
Klikk på rollens navn, eksempelvis "Regnskapsfører" og velg | Endre rollenavn |

Kopier rolle
Klikk på rollens navn, eksempelvis "Regnskapsfører" og velg | Kopier rolle |

Slett rolle
Klikk på rollens navn, eksempelvis "Regnskapsfører" og velg | Slett rolle |

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.