Generelt om PowerOffice

Roller

Meny: | Brukere | Roller |

Rediger rolle
Hvilken tilgang en rolle skal ha defineres under menyen | Roller |

På hvert av menypunktene, kan det velges om rollen skal ha Full tilgang, Lesetilgang eller Ingen tilgang. Du kan også gi tilgang til enkelte deler av hvert menypunkt. Eksempelvis under menypunktet | Rapporter | kan du velge om rollen skal ha tilgang til alle rapporter eller bare enkelte. Dersom det velges å gi redusert tilgang, vil menypunktet vise Egendefinert.

Legge til ny rolle
Velg | Legg til ny rolle | og definer hva rollens navn skal være. Rollen er nå opprettet og kan redigeres med de tilganger som skal gis.

Endre rollenavn
Klikk på rollens navn, eksempelvis "Regnskapsfører" og velg | Endre rollenavn |

Kopier rolle
Klikk på rollens navn, eksempelvis "Regnskapsfører" og velg | Kopier rolle |

Slett rolle
Klikk på rollens navn, eksempelvis "Regnskapsfører" og velg | Slett rolle |

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse