Følg

Brukere

Under menyen | Brukere | administrerer du hvem som skal ha tilgang til klienten. Du kan enkelt invitere nye brukere og definere hvilke tilganger den enkelte skal ha.

Invitere ny bruker
På menyen | Brukere | Inviter brukere | inviterer du nye brukere på klienten.
Her legger du inn e-postadresse, fornavn, etternavn og hvilken rolle vedkommende skal ha. Dersom brukeren er ansatt, kan dette krysses av for og brukeren vil da bli lagt til i ansattregisteret.
Når listen over brukere som skal legges til er ferdig fylt ut, velger du | Send invitasjon |


Det vil nå sendes en e-post, og brukeren må klikke på linken for å godta invitasjonen. Deretter vil brukeren kunne logge seg på klienten i PowerOffice Go.

Dersom invitasjonen ikke mottas, kan det være greit å be mottaker om å sjekke søppelpost/ rotemappe.


Endre rolle på eksisterende bruker
For å endre rolle på en eksisterende bruker klikker du på vedkommendes navn og velger ny rolle.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i tilgangen på en rolle eller legge til ny rolle, kan dette gjøres under menyen | Brukere | Roller |

På hvert av menypunktene, kan det velges om rollen skal ha full tilgang, lesetilgang eller ingen tilgang. Du kan også velge å bare gi tilgang til enkelte deler av hvert menypunkt. Eksempelvis under menypunktet | Rapporter | kan du velge at rollen skal ha tilgang til alle rapporter eller bare enkelte. Menypunktet vil da vise  Egendefinert  som tilgang.


Sett aktivt datointervall
En bruker kan gis en tidsbegrenset tilgang. Dette settes opp ved å klikke på brukeren og velge dato fra -til som denne skal være aktiv. Etter at datoen har utløpt vil brukeren bli deaktivert.
Deaktiver bruker
For å deaktivere en bruker klikker du på vedkommendes navn og velger | Deaktivert |

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.