Generelt om PowerOffice

Brukere

Meny: | Brukere 

Her administreres hvem som skal ha tilgang til klienten. Det kan enkelt inviteres nye brukere og definere hvilke tilganger den enkelte skal ha.

Invitere ny bruker
På menyen | Brukere | Inviter brukere | inviteres nye brukere på klienten.
Her legges inn e-postadresse, fornavn, etternavn og hvilken rolle vedkommende skal ha. Dersom brukeren er ansatt, kan dette krysses av for, og brukeren blir da lagt til i ansattregisteret.
Når listen over brukere som skal legges til er ferdig fylt ut, trykk | Send invitasjon |


Det vil nå sendes en e-post, og brukeren må klikke på linken for å godta invitasjonen. Deretter vil brukeren kunne logge seg på klienten i PowerOffice Go.

Dersom invitasjonen ikke mottas, kan det være greit å be mottaker om å sjekke søppelpost/rotemappe.

Endre rolle på eksisterende bruker
For å endre rolle på en eksisterende bruker klikk på vedkommendes navn og endre til den nye rollen.

Sett aktivt datointervall  

En bruker kan gis en tidsbegrenset tilgang. Dette settes opp ved å klikke på brukeren og velge dato fra -til som denne skal være aktiv. Etter at datoen har utløpt vil brukeren bli deaktivert.

Deaktiver bruker

For å deaktivere en bruker klikker du på vedkommendes navn og velger | Deaktivert |

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse