Regnskap

Reverser postert import

Per i dag er det kun bygget støtte for reversering av importerte lønnsjournaler.

Skal importen reverseres, åpne meny og velg «Import».

Meny_import.png

Gå i fanen «Importert».

Finn journal som ønskes reversert og merk denne. Trykk «Rediger» og velg «Reverser».

Import_reverser_journal.png

Journalen reverseres i sin helhet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse