Følg

Rediger visning av bilagsbilde

Hvis visning av innlest bilag ikke har korrekt siderekkefølge eller retning, kan dette korrigeres (oppstår som oftest ved scanning av bilag).

For å redigere bilaget, trykk på knapp for flersidevisning av bilaget.

  • Endre siderekkefølge

Ligger bildene i feil rekkefølge endres denne ved å dra bilde til ønsket posisjon. Trykk «Oppdater» og velg om bilaget skal tolkes på nytt for å lagre endringen.

  • Snu retning

Hold markøren over bildet som skal roteres. Piler for å rotere bildet vil dukke opp. Trykk på en av disse for å rotere til ønsket retning. Trykk «Oppdater» og velg om bilaget skal tolkes på nytt for å lagre endringen. 

  • Slett bilde

Hold markøren over bildet som skal slettes. En knapp med søppelkasse vil dukke opp. Trykk på denne for å markere blidet for sletting. Trykk «Oppdater» og velg om bilaget skal tolkes på nytt for å lagre endringen.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.