Regnskap

Send bilag til godkjenning

Når bilaget er ferdig kontert kan dette sendes direkte til postering, eller til godkjenning av annen bruker. Oppsettet for dette defineres under bilagsgodkjenning.

Er kontrollør aktivert kan bilag av bilagstype leverandørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg sendes til godkjenning uten påkrevd kontering.

Skal det ikke benyttes godkjenning kan bilaget posteres direkte, eventuelt bli sendt til kontrollør hvis dette er aktivert. Trykk «Bokfør».

Bilagsf_ring_send_bilag_bokf_r.png

Er ett eller to godkjenningsnivå definert vil knappen «Send til godkjenning» være eneste alternativ for bilagstype leverandørfaktura og leverandør kreditnota. Dette er de eneste bilagstypene som krever godkjenning hvis dette er definert. Trykk «Send til godkjenning», velg bruker som skal godkjenne bilaget, skriv kommentar hvis nødvendig og trykk «Send». Bilaget sendes til vedkommende for godkjenning.

Bilagsf_ring_send_bilag_send_til_godkjenning.png

Vedkommende som får bilaget til godkjenning vil få varsel om dette i Go.

Bilagsf_ring_send_bilag_varsel.png

Blir ikke bilagene godkjent og videresendt innen kl 15.00, vil det sendes en e-post til brukeren som varsler om at vedkommende har bilag til godkjenning.

Det er også mulighet for å sende fakturaer fra denne leverandøren automatisk til godkjenning. Les mer om dette under «Kjøp» i artikkelen opprett kontakter før hake eventuelt settes i.

Andre typer bilag kan posteres direkte, eventuelt sendes til kontrollør hvis dette er aktivert. Det er likevel mulig å sende til godkjenning hvis ønskelig.

Bilagsf_ring_send_bilag_send_til_godkjenning_annen_bilagstype.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse