Følg

Send bilag til godkjenning

Når bilaget er ferdig kontert kan dette sendes direkte til postering, eller til godkjenning av annen bruker. Oppsettet for dette defineres under fakturagodkjenning.

Er kontroller aktivert kan bilag av bilagstype leverandørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg sendes til godkjenning uten kontering.

Skal det ikke benyttes godkjenning vil bilaget posteres direkte, eventuelt sendt til kontroller hvis dette er aktivert. Trykk «Bokfør».

Er ett eller to godkjenningsnivå definert vil knappen være endret til «Send til godkjenning» for bilagstype leverandørfaktura og leverandør kreditnota. Dette er de eneste bilagstypene som krever godkjenning hvis dette er definert. Trykk «Send til godkjenning», velg bruker som skal godkjenne bilaget, skriv kommentar hvis nødvendig og trykk «Send». Bilaget sendes til vedkommende for godkjenning.

Vedkommende som får bilaget til godkjenning vil få varsel om dette i Go:

Blir ikke bilagene godkjent og videresendt inne kl 15.00, vil det sendes en e-post til brukeren som varsler om at du har bilag til godkjenning.

 

Det er også mulighet for å sende fakturaer fra denne leverandøren automatisk til godkjenning. Les mer om dette under «Kjøp» i artikkelen opprett kontakter før hake eventuelt settes i.

 

Andre typer bilag kan posteres direkte, eventuelt sendes til kontroller hvis dette er aktivert. Det er likevel mulig å sende til godkjenning hvis ønskelig.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.