Regnskap

Legg til notat

For å legge til notat på bilaget, trykk på notater-knappen nede på høyre side.

Skriv inn ønsket notat og trykk «Legg til notat» for å lagre dette.

Det er også mulig å legge til et vedlegg på notatet. Trykk da på binders for å kunne velge fil som vedlegg. Trykk «Legg til notat» for å lagre vedlegget.

Notatet og vedlegget er kun tilgjengelig via notater-knappen og vil ikke være synlig noen andre steder.

Antall notater lagt til et bilag vil stå markert på notater-knappen. For å inspisere vedlegget må dette lastes ned ved å klikke på link til vedlegget.

Det fins også en annen form for notat som kan legges inn på linjer i rapporter og lister. Dette kalles en fotnote og er kun tilgjengelig i rapport- og listevisningene. Her er et eksempel fra en fotnote i rapporten bilagsjournal:

OBS: Fotnoter som legges inn rapporter er per i dag kun synlig for brukeren som har lagt disse inn!

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse