Regnskap

Legg til notat

For å legge til notat på bilaget, trykk på notater-knappen nede på høyre side.

Skriv inn ønsket notat og trykk «Legg til notat» for å lagre dette. Notatet kan gjøres privat eller være synlig for alle.

Bilagsforing_legg_til_notat.png

Det er også mulig å legge til et vedlegg på notatet. Trykk da på binders for å kunne velge fil som vedlegg. Trykk «Legg til notat» for å lagre vedlegget.

Antall notater lagt til et bilag vil stå markert på notater-knappen. For å inspisere vedlegget må dette lastes ned ved å klikke på link til vedlegget.

Bilagsforing_legg_til_notat_status.png

Les mer om fotnoter og notater her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse