Regnskap

Del dokumenter

For å videreformidle bilag i bilagsføringen kan del-knappen nede på høyre side benyttes.

  • Eksporter til pdf

Go genererer en pdf-kopi av bilaget og legger det i nedlastningsmappen (downloads) på maskinen.

  • Send på e-post

Go genererer en pdf-kopi av bilaget som vedlegg til e-post. Denne kan sendes til ønsket mottaker. 

Mottaker får en e-post som ser f.eks slik:

Mottaker kan svare på denne e-posten. E-posten vil bli sendt til den opprinnelige senderens e-postadresse.

  • Legg til i dokumenter

Go genererer en pdf-kopi av bilaget som lagres i ønsket mappe i dokumentsenteret. Dokumentet kan når som helst legges tilbake i bilagsføringen.

  • Flytt til dokumenter

Go flytter bilaget til ønsket mappe i dokumentsenteret. Dokumentet kan når som helst legges tilbake i bilagsføringen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse