Regnskap

Kalkulator

I konteringslinjens beløpsfelt fins en innebygd kalkulator. Her er det mulig å gjøre utregninger hvis ønskelig og summen av regnestykket legges som beløp på konteringslinjen.

Bilagsf_ring_kalkulator.png

For å raskt legge til mva på et nettobeløp i beløpsfeltet, trykk hurtigtast «v» når beløpsfeltet er markert. Beregnet mva hentes fra mva-kode angitt på konteringslinjen.

Bilagsf_ring_kalkulator_mva.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse