Regnskap

Bilagstolk

Alle inngående bilag som enten mottas via e-post eller manuelt lastes opp, vil bli forsøkt tolket av bilagmottakets bilagstolk. Tolken vil først sannsynliggjøre hvilken bilagstype bilaget er. Bilagstyper tolken kan skille på er:

 • Leverandørfaktura
  • Typisk leverandørfaktura
 • Leverandørkreditnota
  • Typisk leverandørkreditnota
 • Bankbilag
  • Finner tolken et bankkontonummer som er angitt som en av klientens egne bankkontonumre, vil bilaget bli ansett som et bankbilag (typisk for en kontoutskrift) og opprettes med bilagstype bank.
 • Manuelt bilag
  • Typisk kvitteringer og lignende som ikke kvalifiserer som leverandørfaktura, leverandørkreditnota eller bankbilag.

For leverandørfakturaer og leverandørkreditnotaer vil tolken forsøke å lese innholdet i dokumentet og plassere verdier den finner, ut i felter i bilagshodet (bilagets reskontroføring). For bank og manuelt bilag, vil den forsøke å lete etter en dato til bilaget.

Nye leverandører vil automatisk bli opprettet i leverandørregisteret basert på funnet organisasjonsnummer i bilaget.

Det anbefales at alle felter kontrolleres for riktig innhold. Dette gjøres ved å flytte markøren gjennom feltene i bilagshodet ved bruk av tabualtortasten, eventuelt klikke på feltene manuelt. Når gitt felt er angitt, markeres det i fakturabildet hvor informasjonen er hentet fra. 

Bilagsf_ring_fakturatolk.png

Der tolken ikke har greid å finne informasjon eller denne ikke er korrekt, kan aktuell og riktig informasjon hentes fra bilagsbildet ved markere eller dobbeltklikke på denne. Go vil foreslå hva tolken tror har blitt markert. Klikk på riktig alternativ og denne informasjonen legges i angitt felt i bilagshodet. Det er også mulig å manuelt skrive korrekt informasjon direkte i feltet.

Bilagsf_ring_fakturatolk_marker_felt.png

I de tilfeller der tolken ikke har greid å lese en ny leverandørs organisasjonsnummer, må denne opprettes manuelt. Skriv inn leverandørens organisasjonsnummer eller navn i leverandørfeltet og trykk «Legg til leverandør». Et kontaktkort blir åpnet og leverandøren kan opprettes.

Et bilag kan alltid tolkes på nytt ved å benytte hurtigtast Ctrl+Q.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse