Regnskap

Fakturatolk

Alle inngående bilag som enten mottas via e-post eller manuelt lastes opp, vil bli forsøkt tolket av bilagmottakets fakturatolk. Go har ingen forutsetning for å vite hvilket type bilag som leses inn så alle innkommende pdf'er blir tolket som om de var en leverandørfaktura med følgende unntak:

  • Finner tolken et bankkontonummer som er satt opp som en av klientens egne bankkontonumre, vil bilaget bli ansett som et bankbilag (typisk for en kontoutskrift) og opprettes med bilagstype bank.

Det anbefales at alle felter kontrolleres for riktig innhold. Dette gjøres ved å flytte markøren gjennom feltene i bilagshodet ved bruk av tabualtortasten, eventuelt klikke på feltene manuelt. Når gitt felt er angitt, markeres det i fakturabildet hvor informasjonen er hentet fra. 

Bilagsf_ring_fakturatolk.png

Der fakturatolken ikke har greid å funnet informasjon eller denne ikke er korrekt, kan aktuell og riktig informasjon hentes fra fakturabildet ved markere eller dobbeltklikke på denne. Go vil foreslå hva tolken tror har blitt markert. Klikk på riktig alternativ og denne informasjonen legges i angitt felt i bilagshodet. Det er også mulig å manuelt skrive korrekt informasjon direkte i feltet.

Bilagsf_ring_fakturatolk_marker_felt.png

I de tilfeller der fakturatolken ikke har greid å lese en ny leverandørs organisasjonsnummer, må denne opprettes manuelt. Skriv inn leverandørens organisasjonsnummer eller navn i leverandørfeltet og trykk «Legg til leverandør». Et kontaktkort blir åpnet og leverandøren kan opprettes.

Et bilag kan alltid tolkes på nytt ved å benytte hurtigtast Ctrl+Q.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse