Følg

Bilagstyper

I bilagsføringen i Go er det mulig å behandle følgende typer bilag:

 • Leverandørfaktura

Benyttes til føring av inngående faktura fra leverandører. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

 • Leverandørkreditnota

Benyttes til føring av inngående kreditnota fra leverandør. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e). Bilagshodet har felt for å angi faktura krediteringen gjelder for automatisk matching ved postering.

 • Utlegg

Benyttes til føring av utlegg fra ansatte. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

 • Manuelt bilag

Benyttes til føring av diverse andre typer bilag.

 • Kontantbilag

Benyttes til føring av manuelle kassabilag.

 • Bank

Benyttes til føring av manuelle inn- og utbetalinger mot bank. Skal posteringen føres mot reskontro kan fakturanummer eller kontaktnavn angis i kolonne «Fakturanr» for søk direkte mot reskontro. Valgt reskontroføring vil automatisk bli matchet ved postering.

Søk mot kunderskontro: skriv inn fakturanummer eller navn for søk direkte på kundereskontro. Kan eventuelt angis med + (pluss) foran fakturanummer/navn.

Søk mot leverandørreskontro: angi - (minus) foran fakturanummer/navn.

Søk mot ansattreskontro: angi / (skråstrek) foran navn på ansatt.

 • Årsavslutningsbilag

Benyttes til føring av årsoppgjørposteringer. Denne bilagstypen tillater bokføring på siste dag i forrige regnskapsår, selv om perioden er låst for bokføring.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

5 Kommentarer

 • 6
  Avatar
  Anne-Grethe Andersen

  Hei! 

  Vi trenger bilagstype for utgående faktura også! Vi har kunder som må bruke eksternt bransjesystem å fakturere i, og som kanskje bare har 1-5 utg. fakturaer per måned. Det er ikke hensiktsmessig å bruke import fra eksternt system i en del slike tilfeller. Det er heller ikke tilfredsstillende å føre disse som Manuelt bilag, da det ikke der finnes felt for fakturanummer og forfallsdato... Første gang jeg er borte i et system hvor man overhodet ikke kan velge å bokføre utgående fakturaer manuelt, så jeg så ikke den komme... 

 • -1
  Avatar
  Alexander von der Lippe

  Du kan føre dette under manuell bilagsføring. Ønsker du å reskontroføre bruk +kundenavn. Ønsker du å ha med fakturanummer, kan du muligens benytte bank. 

  Redigert av Alexander von der Lippe
 • 1
  Avatar
  Anne-Grethe Andersen

  Takk, Alexander!

  Jeg har brukt Manuell nå inntil videre, men det er ikke optimalt, ettersom fakturanummeret må legges i tekstfelt, og man ikke har noe felt for forfallsdato, som jo skal være med i en reskontroutskrift. Reskontroføring må så klart til - det er jo pålagt også om man bruker et annet fakturasystem. Håper det kommer flere bilagstyper, evt. mulighet for å definere bilagstyper selv! :-) 

 • -1
  Avatar
  Alexander von der Lippe

  Hvis du velger Bank i stedet for Manuell, så er det mulig å skrive inn fakturanummer. Forfallsdato eller KID er det ikke noe felt for dessverre.  Jeg har ikke forsøkt å bokføre på denne måten, så jeg vet ikke om det blir godt nok. Jobber med tilsvarende bilag nå.

  Takk for påminnelsen om at fakturanummer skal være med. 

 • 0
  Avatar
  Trond Henningsen

  Filimport vil vel løse utfordringen med forfallsdato og KID. Men da kommer vel ikke selve bilaget med? Eller kan man legge det til i ettertid?

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.