Følg

Bilagstyper

I bilagsføringen i Go er det mulig å behandle følgende typer bilag:

 • Leverandørfaktura

Benyttes til føring av inngående faktura fra leverandører. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

 • Leverandørkreditnota

Benyttes til føring av inngående kreditnota fra leverandør. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e). Bilagshodet har felt for å angi faktura krediteringen gjelder for automatisk matching ved postering.

 • Utlegg

Benyttes til føring av utlegg fra ansatte. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

 • Manuelt bilag

Benyttes til føring av diverse andre typer bilag.

 • Kontantbilag

Benyttes til føring av manuelle kassabilag.

 • Bank

Benyttes til føring av manuelle inn- og utbetalinger mot bank. Skal posteringen føres mot reskontro kan fakturanummer eller kontaktnavn angis i kolonne «Fakturanr» for søk direkte mot reskontro. Valgt reskontroføring vil automatisk bli matchet ved postering.

Søk mot kunderskontro: skriv inn fakturanummer eller navn for søk direkte på kundereskontro. Kan eventuelt angis med + (pluss) foran fakturanummer/navn.

Søk mot leverandørreskontro: angi - (minus) foran fakturanummer/navn.

Søk mot ansattreskontro: angi / (skråstrek) foran navn på ansatt.

 • Årsavslutningsbilag

Benyttes til føring av årsoppgjørposteringer. Denne bilagstypen tillater bokføring på siste dag i forrige regnskapsår, selv om perioden er låst for bokføring.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

4 Kommentarer

 • 4
  Avatar
  Anne-Grethe Andersen

  Hei! 

  Vi trenger bilagstype for utgående faktura også! Vi har kunder som må bruke eksternt bransjesystem å fakturere i, og som kanskje bare har 1-5 utg. fakturaer per måned. Det er ikke hensiktsmessig å bruke import fra eksternt system i en del slike tilfeller. Det er heller ikke tilfredsstillende å føre disse som Manuelt bilag, da det ikke der finnes felt for fakturanummer og forfallsdato... Første gang jeg er borte i et system hvor man overhodet ikke kan velge å bokføre utgående fakturaer manuelt, så jeg så ikke den komme... 

 • -1
  Avatar
  Alexander von der Lippe

  Du kan føre dette under manuell bilagsføring. Ønsker du å reskontroføre bruk +kundenavn. Ønsker du å ha med fakturanummer, kan du muligens benytte bank. 

  Redigert av Alexander von der Lippe
 • 1
  Avatar
  Anne-Grethe Andersen

  Takk, Alexander!

  Jeg har brukt Manuell nå inntil videre, men det er ikke optimalt, ettersom fakturanummeret må legges i tekstfelt, og man ikke har noe felt for forfallsdato, som jo skal være med i en reskontroutskrift. Reskontroføring må så klart til - det er jo pålagt også om man bruker et annet fakturasystem. Håper det kommer flere bilagstyper, evt. mulighet for å definere bilagstyper selv! :-) 

 • -1
  Avatar
  Alexander von der Lippe

  Hvis du velger Bank i stedet for Manuell, så er det mulig å skrive inn fakturanummer. Forfallsdato eller KID er det ikke noe felt for dessverre.  Jeg har ikke forsøkt å bokføre på denne måten, så jeg vet ikke om det blir godt nok. Jobber med tilsvarende bilag nå.

  Takk for påminnelsen om at fakturanummer skal være med. 

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.