Regnskap

Bilagstyper

I bilagsføringen i Go er det mulig å behandle følgende typer bilag:

  • Leverandørfaktura

Benyttes til føring av inngående faktura fra leverandører. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

Bilagsf_ring_bilagstyper_leverand_rfaktura.png

  • Leverandørkreditnota

Benyttes til føring av inngående kreditnota fra leverandør. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e). Bilagshodet har felt for å angi faktura krediteringen gjelder for automatisk matching ved postering.

Bilagsf_ring_bilagstyper_leverand_rkreditnota.png

  • Utlegg

Benyttes til føring av utlegg fra ansatte (eksempelvis kvitteringer eller fakturaer som den ansatte har lagt ut for). Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

Bilagsf_ring_bilagstyper_utlegg.png

  • Manuelt bilag

Benyttes til føring av diverse andre typer bilag (eksempelvis korrigeringer).

Bilagsf_ring_bilagstyper_manuelt_bilag.png

  • Kassebilag

Benyttes til føring av manuelle kassabilag.

Bilagsf_ring_bilagstyper_kontantbilag.png

  • Bank

Benyttes til føring av manuelle inn- og utbetalinger mot bank (eksempelvis bankbilag, kontoutskrifter eller kvitteringer betalt med firmaets debetkort). Skal posteringen føres mot reskontro, der betalingen gjelder betaling av en inngående eller utgående faktura, kan fakturanummer eller kontaktnavn angis i kolonne «Fakturanr» for søk direkte mot reskontro. Valgt reskontroføring vil automatisk bli matchet ved postering.

Søk mot kunderskontro: skriv inn fakturanummer/avregningsnummer eller navn for søk direkte på kundereskontro. Kan eventuelt angis med + (pluss) foran fakturanummer/avregningsnummer/navn.

Søk mot leverandørreskontro: angi - (minus) foran fakturanummer/navn.

Søk mot ansattreskontro: angi / (skråstrek) foran navn på ansatt.

Bilagsf_ring_bilagstyper_bank.png

  • Årsavslutningsbilag

Benyttes til føring av årsoppgjørposteringer. Denne bilagstypen tillater bokføring på siste dag i forrige regnskapsår, selv om perioden er låst for bokføring. Tillater også bokføring på dagen før konverteringsdato for eventuelle korrigeringer i en importert åpningsbalanse.

Bilagsf_ring_bilagstyper__rsavslutningsbilag.png

  • Avregningsbilag

Benyttes til føring av avregningsbilag mottatt fra kunde. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

  • Negativ avregningsbilag

Benyttes til føring av negativ avregning mottatt fra kunde. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e). Bilagshodet har felt for å angi hvilken avregning krediteringen gjelder, for automatisk matching ved postering.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse