Regnskap

Bilagstyper

I bilagsføringen i Go er det mulig å behandle følgende typer bilag:

  • Leverandørfaktura

Benyttes til føring av inngående faktura fra leverandører. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

  • Leverandørkreditnota

Benyttes til føring av inngående kreditnota fra leverandør. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e). Bilagshodet har felt for å angi faktura krediteringen gjelder for automatisk matching ved postering.

  • Utlegg

Benyttes til føring av utlegg fra ansatte. Reskontroføringen ligger i bilagshodet der det kun er nødvendig å angi motpost(er) på konteringslinjen(e).

  • Manuelt bilag

Benyttes til føring av diverse andre typer bilag.

  • Kontantbilag

Benyttes til føring av manuelle kassabilag.

  • Bank

Benyttes til føring av manuelle inn- og utbetalinger mot bank. Skal posteringen føres mot reskontro kan fakturanummer eller kontaktnavn angis i kolonne «Fakturanr» for søk direkte mot reskontro. Valgt reskontroføring vil automatisk bli matchet ved postering.

Søk mot kunderskontro: skriv inn fakturanummer eller navn for søk direkte på kundereskontro. Kan eventuelt angis med + (pluss) foran fakturanummer/navn.

Søk mot leverandørreskontro: angi - (minus) foran fakturanummer/navn.

Søk mot ansattreskontro: angi / (skråstrek) foran navn på ansatt.

  • Årsavslutningsbilag

Benyttes til føring av årsoppgjørposteringer. Denne bilagstypen tillater bokføring på siste dag i forrige regnskapsår, selv om perioden er låst for bokføring.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse