Følg

Aktiver purring

Skal påminnelser og purringer genereres fra klienten når betaling fra kunde uteblir, må dette settes opp på forhånd. Purrefunksjonaliteten i Go er bygd opp etter forskrift til inkassolovens anvisning i henhold til gebyrer, som betyr at det i utgangspunktet ikke kan sendes purring før minimum 14 dager etter forfall. Dette kan likevel manuelt overstyres.

Det er derimot mulighet for å sende gebyrfrie automatiske påminnelser til kunder før første purring sendes. 

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Purring» under kategorien salg.

Purring_og_inkasso.png

 • Automatisk påminnelse via e-post uten gebyr

For de som ønsker å sende gebyrfrie påminnelser til sine kunder før første purresteg slår inn, settes hake for dette. Angi så hvor mange dager etter forfall påminnelsen skal sendes ut og hvor mange dager mellom hver repetisjon av påminnelsen.

Siden dette er en automatisk påminnelse, må kundekortet være definert med en e-postadresse for at påminnelsen skal sendes.

 • Purring og inkassovarsel med renter og gebyr

Aktivèr purring og/eller inkassovarsel ved å sette hake på denne/disse. Alle oppgitte standardsatser er maksimumsatsene ihht forskrift til inkassoloven. Disse kan overstyres om ønskelig. Legg så inn konto i regnskapet purregebyret skal inntektsføres mot, samt betalingsbetingelsene.

Begge varslene kan velges og sendes via e-post. Står leveringsmåten til e-post, er det i tillegg mulig å huke av for automatisk utsendelse.

Det gjøres oppmerksom på at utsendelse av varsler per e-post kan bryte med inkassolovens §9, der elektronisk meddelelse av varslet til skyldner skal sendes på en "betryggende måte" før inkassotiltak kan iverksettes.

Velg så om fordringen skal renteberegnes, da med sats og konto rentene skal inntektsføres på. Huk av om kopi av originalfaktura skal sendes med purringen.

Disse innstillingene kan overstyres per kunde i fanen purringer på kontaktkortet.

Funksjonaliteten fungerer på følgende måte:

Når faktura er forfalt med 14 dager er det mulig å sende første steg i purreprosessen. Go setter på gebyr og renter hvis dette er valgt. Uteblir betaling, vil det være mulig å sende neste steg når forrige er forfalt. Står purring og/eller inkassovarsel til "automatisk", vil Go sende varslene automatisk hvis kunden er angitt med e-postadresse.

Eksempel:

Klient har aktivert purring og inkassovarsel med forfall på 14 dager på begge. Faktura er utstedt kunde med forfall 01.12.17. Denne blir ikke betalt.

- Påminnelse vil være mulig å sende automatisk i perioden 01.12.17-14.12.17

- Den 15.12.17 vil det være mulig å sende purring. Er leveringsmåten satt til automatisk, vil Go sende purring til kunde med e-post adresse på denne dato.

- Den 30.12.17 vil det være mulig å sende inkassovarsel. Er leveringsmåten satt til automatisk, vil Go sende inkassovarsel til alle kunde med e-post adresse på denne dato.

- Inkassotiltak kan iverksettes hvis betaling uteblir per 14.01.18.

Det er mulig å repetere purrestegene, med en manuell overstyring uten gebyr.

Purring fungerer også for importerte fakturaer.

Trykk «Ok» for å aktivere innstillingene.

Les mer om purringer her.

Ved utsendelse av påminnelser, purringer og inkassovarsel per e-post, fins det en egen mal for innhold i den utsendte e-posten. Les mer om dette her.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 1
  Avatar
  asbjorn

  Det er etter mitt syn for snevert å lage en purrerutine utelukkende etter forsinkelsesrenteloven med 14 dager purring etter forfallsdato. Det siteres: Denne lov gjelder pengekrav på formuerettens område for så vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold av lov. 

  Det er mange forretningsforhold hvor det avtales andre forfallstidspunkter og betalingsbetingelser. Poweroffice må derfor bygges om slik at bruker kan velge å sette opp purrerutine som er tilpasset virksomheten man driver. Slik Poweroffice er satt opp, så har jeg et tilfelle hvor betalingspåminnelse skal sendes etter 8 dager, mens forsinkelsesrenteloven angir 14 dager med mindre annet er avtalt. Min fordring som skal purres etter 8 dager blir ikke med på purrelisten, da den i Poweroffice først dukker opp etter 14 dager. Eksempel. Et eiendomsselskap har avtalt at leien forfaller den 1. i måneden og at påminnelse sendes etter 8 dager med ytterligere 14 dagers betalingsfrist.  Vennligst programmer inn mulighet til å velge purredato gjennom fakturainnstillinger/purringer.

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.