Følg

Aktiver purring og inkasso

Skal påminnelser og purringer genereres fra klienten når betaling fra kunde uteblir, må dette settes opp på forhånd. Purrefunksjonaliteten i Go er bygd opp etter forskrift til inkassolovens anvisning i henhold til gebyrer, som betyr at det ikke er mulig å sende første purring før minimum 14 dager etter forfall. Det er derimot mulighet for å sende gebyrfrie automatiske påminnelser til kunder før første purring er mulig å sende.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Purring og inkasso» under kategorien salg.

  • Automatisk påminnelse via e-post uten gebyr

For de som ønsker å sende gebyrfrie påminnelser til sine kunder før første purresteg slår inn, settes hake for dette. Angi så hvor mange dager etter forfall påminnelsen skal sendes ut og hvor mange dager mellom hver repetisjon av påminnelsen.

Siden dette er en automatisk påminnelse, må kundekortet være definert med en e-postadresse for at påminnelsen skal sendes. Er det kunder som ikke skal ha denne påminnelsen, kan funksjonaliteten slås av for gjeldende kunde på kundekortet.

  • Purring og inkasso med renter og gebyr

Aktiver hvilke typer påminnelser du vil benytte ved å sette hake på disse. Alle oppgitte standardsatser er maksimumsatsene ihht. forskrift til inkassoloven. Disse kan overstyres om ønskelig. Legg så inn konto i regnskapet purregebyret skal føres mot samt betalingsbetingelsene.

Stegene purring og/eller inkassovarsel kan velges og sendes via e-post. Står leveringsmåten til e-post, er det i tillegg mulig å huke av for automatisk utsendelse.

Det gjøres oppmerksom på at utsendelse av varsler per e-post bryter med inkassolovens §9 der skyldner skal ha skriftlig varsel på papir før inkassotiltak kan iverksettes.

Velg så om fordringen skal renteberegnes, da med sats og konto rentene skal føres på. Huk av om kopi av originalfaktura skal sendes med purringen.

Funksjonaliteten fungerer på følgende måte:

Når faktura er forfalt med 14 dager er det mulig å sende første steg i purreprosessen. Go setter på gebyr og renter hvis dette er valgt. Uteblir betaling vil det være mulig å sende neste steg når forrige er forfalt. Står purring og/eller inkassovarsel til "automatisk", vil Go sende varslene automatisk hvis kunden er angitt med e-postadresse.

Eksempel:

Klient har aktivert purring og inkassovarsel med forfall på 14 dager på begge. Faktura er utstedt kunde med forfall 01.12.17. Denne blir ikke betalt.

- Påminnelse vil være mulig å sende automatisk i perioden 01.12.17-14.12.17

- Den 15.12.17 vil det være mulig å sende purring. Er leveringsmåten satt til automatisk, vil Go sende purring til kunde med e-post adresse på denne dato.

- Den 30.12.17 vil det være mulig å sende inkassovarsel. Er leveringsmåten satt til automatisk, vil Go sende inkassovarsel til alle kunde med e-post adresse på denne dato.

- Inkassotiltak kan iverksettes hvis betaling uteblir per 14.01.18.

Det er ikke mulig å repetere noen av purrestegene, da må i så fall ny påminnelse sendes manuelt.

Purring og innkasso fungerer også for importerte fakturaer.

Trykk «Ok» for å aktivere innstillingene.

Les mer om innstillinger for purringer her.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.