Regnskap

Aktiviteter

Meny > Innstillinger > Aktiviteter

Aktiviteter brukes ved timeregistrering. Ved oppstart av ny klient finnes et standardregister. Dette kan redigeres, slettes og utvides.Oppretting av aktiviteter
Aktiviteter opprettes via knappen "Legg til Aktivitet".

Kode opprettes automatisk, men det kan også legges inn en egendefinert kode. Hvis det er ønskelig med egen kodeserie, så må koden legges inn manuelt hver gang det opprettes ny aktivitet.

Aktivitetstypene "Fakturerbar tid" og "Ikke fakturerbar" kan kun benyttes på eksterne kunder. Resterende aktivitetstyper kan kun brukes ved timeføring på egen klient, dvs at kunde ikke oppgis ved oppretting av ny time.

Aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær" brukes i sykefraværsrapporten.

 

Hvis fakturalinjene skal vise "Sum per aktivitet" (Timeinnstillinger) så kan det settes ulike produkter på aktivitetene som igjen angir hvilken salgskontoer som gjelder for denne aktiviteten. Hvis det ikke er denne timeinnstillingen, så vises ikke feltet "Produkt" i aktivitetskortet.

 

Timepris kan settes på aktivitet, prosjekt, kunde, ansatt og klient. Les mer om Prisfastsetting.

Hvis en aktivitet ikke skal benyttes mer, fjernes haken for "Aktiv". Den vil da ikke være tilgjengelig ved timeføring.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse