Time

Aktiviteter

Meny > Innstillinger > Aktiviteter

Aktiviteter brukes ved timeregistrering. Ved oppstart av ny klient finnes et standardregister. Dette kan redigeres, slettes og utvides.Oppretting av aktiviteter
Aktiviteter opprettes via knappen "Legg til Aktivitet".

mceclip0.png

Kode opprettes automatisk, men det kan også legges inn en egendefinert kode. Hvis det er ønskelig med egen kodeserie, så må koden legges inn manuelt hver gang det opprettes ny aktivitet.

Aktivitetstypene "Fakturerbar tid" og "Ikke fakturerbar" kan kun benyttes på eksterne kunder. Resterende aktivitetstyper kan kun brukes ved timeføring på egen klient, dvs at kunde ikke oppgis ved oppretting av ny time.

Det er mulig å koble en aktivitet til en timart. Valget "Standard fra ansatt" innebærer at timarten som foreslås når aktiviteten blir brukt i timeføring, vil basere seg på innstillingen på den enkelte ansatte (ansattekortet). Dette valget er standard innstilling på alle aktiviteter og passer i de fleste tilfeller.

Les mer om kobling av aktivitet og timeart her.

Aktivitetstypene "Sykefravær egenmeldt egen sykdom", "Sykefravær legemeldt", "Sykefravær egenmeldt barns sykdom" og "Ubetalt sykefravær" brukes i sykefraværsrapporten.

mceclip1.png

 

Hvis fakturalinjene skal vise "Sum per aktivitet" (Timeinnstillinger) så kan det settes ulike produkter på aktivitetene, som igjen angir hvilken salgskontoer som gjelder på fakturalinjer med denne aktiviteten. Hvis det ikke er denne timeinnstillingen, så vises ikke feltet "Produkt" i aktivitetskortet.

mceclip2.png

 

Timepris kan settes på aktivitet, prosjekt, kunde, ansatt og klient. Les mer om Prisfastsetting.

Hvis en aktivitet ikke skal benyttes mer, fjernes haken for "Aktiv". Den vil da ikke være tilgjengelig ved timeføring.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse