Regnskap

Importer journal fra Poweroffice WIN

Eksport i PowerOffice Win

Meny: Fil - Eksport - Fakturajournal
Velg Journaltype: Original tom dato og sett datoen du ønsker å eksportere frem til. Alle fakturaer som ikke har blitt eksportert tidligere vil nå bli med til og med datoen du har satt i utvalget.

Kryss av for Eksport fakturajournal og velg Format: PowerOffice GO

Filnavnet må gjengi en komplett filplassering for hvor filen skal lagres i tillegg til navn på fila og etternavnet .csvDu kan gjerne også velge Eksporter fakturaer til zip. Da får du med pdf av alle fakturaene som er generert i Win, slik at originalen kan vises også i Go.

Når du velger å eksportere zip, vil det lages 2 filer ved eksport av fakturajournal. Disse vil få samme navn, en med .csv og en med .zip

Når du velger Skriv ut, får du opp en forhåndsvisning av fakturaene som eksporteres samt en kontofordeling av disse. Når forhåndsvisningen lukkes, vil filen(e) bli generert.

 

Import i PowerOffice Go

Meny: Import - Last opp - Standardimport
Her laster du opp både .csv og .zip filen

Når de er ferdig lastet opp, må de importeres for at dette skal bli postert i regnskapet.

Husk å importere .csv filen først.

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse