PowerOffice WIN

Tilbakestille et skjermbilde til standard visning (kolonner, felter mm.)

Hold inne Ctrl-tasten ved åpning av vinduet som ønskes tilbakstilt

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse