PowerOffice WIN

Kan jeg endre nummer på kunde, medarbeider m.v.?

Administrator kan endre kundenummer, medarbeidernummer osv ved å sette markøren i nummerfeltet og trykke alt+F6. Nummeret kan nå endres.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse