PowerOffice WIN

Jeg vil sende julehilsen pr mail til mine kunder. Hvordan gjør jeg det i PowerOffice?

Bulkmail vil si at du kan sende e-post til en forhåndsdefinert kontaktgruppe eller utvalg direkte fra programmet, f.eks hvis du ønsker å sende nyhetsbrev eller julebrev. Før du kan sende bulkmail må du opprette e-postkonto, gruppe og e-post. I tillegg må du har laget en kontaktgruppe via Ajourhold > Kontaktgrupper eller utvalg via Kundeoppfølging > Utvalg. Les mer om dette i vår Hjelpefil.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse