PowerOffice WIN

Hvordan registrerer jeg avspasering?

Avspasering kan registreres via Ferie/fraværsfunksjonen. Her kan man kun registrere avspasering i hele dager. Hvis man ønsker å avspasere noen timer en dag, trenger man i utgangspunktet ikke føre timer for dette. Det vil automatisk bli trukket fra mertidssaldoen siden registrerte timer blir færre enn normaltiden.

Hvis man har systeminnstillinger som sier at normaltid må være oppnådd for at uken skal kunne godkjennes, eller hvis man ønsker å dokumentere avspaseringen, kan avspasering registreres via knappen Avspasering i timeføringsmenyen. Her kan du avspasere antall timer. Uken som foreslås her er uken du er i kalenderen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse