PowerOffice WIN

Hvordan bruker jeg ferie/fraværsplanleggeren?

Via Timeføringsmenyen > Ferie/Fravær kan du registrere ferie/fravær, få en oversikt over din feriesaldo og få en grafisk fremstilling av planlagt ferie og fravær på de ansatte (knappen Ferie-/fraværsoversikt).

- Trykk Planlegg ny ferie/fravær
- Kunde må være internkunden dvs deres eget firma
- Når ferien er godkjent oppdaters feriesaldoversikten. Feriesaldo fra 1.1 legges inn i Medarbeiderkortet > Feriesaldo
 
Les mer om dette via Hjelp > Brukermanual > PowerOffice Time > Ferie/Fravær/Mertid 
 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse