PowerOffice WIN

Hvorfor har jeg fått minustid på antall timer i en timeregistrering?

Hvis du har lengre pausetid enn hva klokkeslettet til og fra utgjør vil du få minustid i antall timer. Dette kan skje hvis du har startet en time og etter en stund starter en ny time slik at den første timeregistreringen blir satt på pause. Når du da lagrer den første timeregistreringen og pausetiden utgjør lengre tid enn hva fra og til klokkeslettet utgjør, blir det minustid.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse