PowerOffice WIN

Er det mulig å fakturere fra flere firma?

Det er mulig å fakturere fra flere firmaer, men du må da kjøpe en tilleggsmodul som heter Flere fakturaklienter. Les mer om dette via Hjelp > Brukermanual.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse