PowerOffice WIN

Hva menes med de ulike honorartypene på prosjekt?

Forklaring Honorartyper:

•  Løpende: Prosjektet faktureres løpende 

•  Løpende tak budsjett: Prosjektet faktureres løpende, men du kan få varsel når budsjettet er oppnådd hvis du har modulen CRM. 

•  Fastpris: Her kan du sette et fast beløp for prosjektet eller benytte betalingsplan. Ved fakturering vil det bli foreslått beløpet i betalingsplanen, eller det faste beløpet minus det som er fakturert fra før. Du har muligheten for å overskride fastpris ved registrering ved å sette hake for dette 

•  Abonnement: Prosjektet skal faktureres et fast beløp pr periode.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse