PowerOffice WIN

Hvorfor får jeg spørsmål om at lisensen går ut om f.eks 10 dager?

Oppdatering av den årlige lisensen skal skje automatisk når faktura for vedlikehold er betalt, men du må i enkelte tilfeller oppdatere lisensen manuelt. I forbindelse med lisensoppdateringen kan du oppleve at du får melding om at lisensen går ut om f.eks 10 dager. Årsaken kan være at faktura for vedlikehold ikke er betalt, eller at dere har skiftet firmanavn i løpet at året uten at dere har fått ny lisensen kode. I disse to tilfellene kan du kontakte Support. En siste årsak kan være at du/dere ikke har tilgang til å oppdatere lisensen f.eks hvis dere har ASP-leverandør eller hvis du ikke har rettighet til å oppdatere mappen hvor lisensfilen ligger. I alle de nevnte tilfellene må aktiveringskoden legges inn manuelt via Pålogging > Aktivering.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse