PowerOffice WIN

Hvor ofte bør jeg oppgrader PowerOffice?

Vi anbefaler å oppgradere til ny versjon hver gang det legges ut ny hovedversjon, dvs 1 gang i året. Hvis dere ser i versjonshistorikken til Servicepack at den inneholder noe som er nyttig for dere, bør dere også laste ned denne slik at dere får brukt PowerOffice på best mulig måte.

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse