PowerOffice WIN

Hvordan legger jeg inn avvikende normaltid?

Hvis medarbeider har avvikende normaltid i forhold til det som er registrert via Verktøy > Systeminnstillinger, må det registreres her. Trykk Ny - Legg inn nytt år - Sett hake for avvikende normaltid - Endre timeantall pr dag for hver måned via boksen med tre prikker eller endre antall i feltet timer pr dag og trykk Sett inn standardverdi. Oppsettet kan kopieres til andre medarbeidere og fra forrige år.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse