PowerOffice WIN

Jeg har lagt inn nye priser som skal ha tilbakevirkende kraft. Hvordan rekonstruerer jeg priser på transaksjoner?

Meny: Verktøy > Avansert > Transaksjoner > Rekonstruer transaksjoner

Dersom du har endret prisfastsettingen fra en gitt dato vil disse prisene kun gjelde transaksjoner som er registrert etter at du har justert prisene. I denne menyen har du muligheten til å rekonstruere slik at prisene oppdateres på transaksjoner som allerede er registrert. Dersom du kun setter fra/til dato vil prisene bli oppdatert på transaksjoner i gitt tidsrom og som ikke er godkjent/fakturert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse