PowerOffice WIN

Hvordan overfører jeg mertidssaldo fra i fjor?

Du kan overføre mertidssaldo fra i fjor for alle medarbeidere i en prosess via Verktøy > Avansert > Kjør rutine > Rutine 3200 Overfør mertidssaldo fra forrige år. Du kan også legge inn mertidssaldo i hvert enkelt medarbeiderkort ved å legge inn startsaldo under fane Detaljer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse