PowerOffice WIN

Hvordan skal jeg gjøre prisfastsettingen i PowerOffice?

PowerOffice har en svært fleksibel prisfastsetting som gjør det mulig å sette priser som slår inn på forskjellige nivå, for eksempel:
- Medarbeider
- Produkt
- Aktivitet
- Prosjekt
- Delprosjekt
- Medarbeider
- Prismatrise

Dette kan du lese mer om via Hjelp > Brukermanual > PowerOffice Faktura > Prisfastsetting 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse