PowerOffice WIN

Jeg ønsker ikke klokken i timeregisteringsbildet. Hvordan fjerner jeg den?

Hvis du ønsker at klokken skal starte når du velger Ny time, må du sette hake for Automatisk timeregistrering. Hvis du ønsker å taste inn fra og til klokkeslettet selv, fjerner du haken her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse