PowerOffice WIN

Hvordan får jeg beskjed når ny versjon legges ut?

Automatisk sjekk av tilgjengelige hovedversjoner kan settes opp på medarbeidernivå. Ny versjon sjekkes da på angitte medarbeidere ved hver innlogging. Dette kan legges inn på menyen: Ajourhold > Medarbeidere > Egenskaper for medarbeider > Avansert > Se etter programoppdateringer automatisk. Det gis ikke varsling ved ny servicepack eller ny betaversjon.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse