PowerOffice WIN

Hvordan overfører jeg feriesaldo fra i fjor?

Du kan overføre feriesaldo fra i fjor for alle medarbeidere i en prosess via Verktøy > Avansert > Kjør rutine > Rutine 3210 Overfør feriesaldo fra forrige år.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse