PowerOffice WIN

Hvordan eksporterer jeg fakturajournal?

Når du er ferdig med å skrive ut alle fakturaene, er det klart for å skrive ut fakturajournalen. Dette gjøres fra menyen Fil > Eksport > Fakturajournal eller Rapporter > Faktura > 40 100 Fakturajournal. I denne menyen velger du t.o.m fakturadato journalen skal inneholde og om den skal skrives ut til fil. Dersom den skal skrives ut til fil, velger du type regnskapssystem og filnavn, evt periode og år. Dersom regnskapssystemet har problemer med å lese inn ÆØÅ, settes det en hake ved "Bruk OEM ASCI format"

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse