PowerOffice WIN

Hva menes med KS-håndbok1 og KS-håndbok2?

Du kan ha to håndbøker lagret og linket opp. Den ene håndboken kan f.eks være originalen fra Narf, og den andre en utgave som du redigerer i.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse